Privātuma politika

Mājas lapas PINOT.LV privātuma politikā ir atrunāti vietnes apmeklētāju datu ievākšanas, apstrādes, glabāšanas un drošības noteikumi. Katrs vietnes apmeklētājs var būt drošs, ka viņa personas dati netiks pretlikumīgi nodoti trešajām pusēm.

 • Šīs vietnes apmeklētājiem netiek pieprasīta personīgā informācija, lai lietotu šo vietni.

 • Lai šī vietne strādātu bez traucējumiem, lietotājam ir nepieciešams savā interneta pārlūka programmā aktivizēt sīkdatņu jeb “cookies” darbību.

 • Izmantojot sīkdatnes, par katru lapas apmeklētāju tiek ievākta tehniskā informācija, kas tiek izmantota vietnes administrēšanas vajadzībām – analīzei par lietotāju apmeklētību, meklēto informāciju. Šī informācija kalpo pamatu mājas lapas pilnveidošanai.

 • Vietnes apmeklētāju IP adreses tiek glabātas serverī, mājas lapas administrācijai nav piekļuves šai informācijai. Gadījumos, ja šo informāciju pieprasa institūcijas saskaņā ar LR likumdošanu, lietotāju IP adreses tiek nodotas trešajām personām. Mājas lapas administrācijai ir pieejama šāda lietotāju tehniskā informācija – izmantotās ierīces informācija, pārlūkprogramma un veiktās darbības, ko nodrošina “cookies” i

  Mājas lapas PINOT.LV privātuma politikā ir atrunāti vietnes apmeklētāju datu ievākšanas, apstrādes, glabāšanas un drošības noteikumi. Katrs vietnes apmeklētājs var būt drošs, ka viņa personas dati netiks pretlikumīgi nodoti trešajām pusēm.

  • Šīs vietnes apmeklētājiem netiek pieprasīta personīgā informācija, lai lietotu šo vietni.

  • Lai šī vietne strādātu bez traucējumiem, lietotājam ir nepieciešams savā interneta pārlūka programmā aktivizēt sīkdatņu jeb “cookies” darbību.

  • Izmantojot sīkdatnes, par katru lapas apmeklētāju tiek ievākta tehniskā informācija, kas tiek izmantota vietnes administrēšanas vajadzībām – analīzei par lietotāju apmeklētību, meklēto informāciju. Šī informācija kalpo pamatu mājas lapas pilnveidošanai.

  • Vietnes apmeklētāju IP adreses tiek glabātas serverī, mājas lapas administrācijai nav piekļuves šai informācijai. Gadījumos, ja šo informāciju pieprasa institūcijas saskaņā ar LR likumdošanu, lietotāju IP adreses tiek nodotas trešajām personām. Mājas lapas administrācijai ir pieejama šāda lietotāju tehniskā informācija – izmantotās ierīces informācija, pārlūkprogramma un veiktās darbības, ko nodrošina “cookies” izmantošana.

  • Lietojot mūsu mājas lapu, apmeklētājiem ir iespēja nonākt trešo pušu mājas lapās. Brīdī, kad apmeklētājs nonāk trešo personu interneta vietnē, mēs vairs neatbildam par šīs vietnes privātuma politiku, saturu un atspoguļoto informāciju.

  • Ikvienam lietotājam ir tiesības sazināties ar vietnes administrāciju, lai ziņotu par kļūdām, nekorektu vai nepiedienīgu saturu un sniegtu ieteikumus vietnes uzlabošanai.

  • Privātuma politika tiek akceptēta automātiski brīdī, kad lietotājs apmeklē šo lapu. Ja lietotājs nepiekrīt šai privātuma politikai, tam nekavējoties šī vietne ir jāpamet.

  • Vietnes administrācijai ir tiesības veikt labojumus vai papildinājumus šajā privātuma politikā. Jaunie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti šajā mājas lapā.

  zmantošana.

 • Lietojot mūsu mājas lapu, apmeklētājiem ir iespēja nonākt trešo pušu mājas lapās. Brīdī, kad apmeklētājs nonāk trešo personu interneta vietnē, mēs vairs neatbildam par šīs vietnes privātuma politiku, saturu un atspoguļoto informāciju.

 • Ikvienam lietotājam ir tiesības sazināties ar vietnes administrāciju, lai ziņotu par kļūdām, nekorektu vai nepiedienīgu saturu un sniegtu ieteikumus vietnes uzlabošanai.

 • Privātuma politika tiek akceptēta automātiski brīdī, kad lietotājs apmeklē šo lapu. Ja lietotājs nepiekrīt šai privātuma politikai, tam nekavējoties šī vietne ir jāpamet.

 • Vietnes administrācijai ir tiesības veikt labojumus vai papildinājumus šajā privātuma politikā. Jaunie noteikumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti šajā mājas lapā.